Bu güzel amaç için fotoğraflarını bizlerle paylaşan profesyonel fotoğrafçı 

Zahide Uzer, Mutlu Taşpınar, Niyazi Gürgen ve Necmettin Güney'e

teşekkür ederiz.